TỦ ẤM BINDER - Tính năng nổi bật

Tủ ấm lạnh KB-720


Tủ ấm lạnh series KB của Binder sử dụng công nghệ khí nén, nhiệt độ có thể đạt được từ -5 oC đến 100 oC, độ ổn định và chính xác nhiệt độ cao, sử dụng chất làm lạnh không nguy hại đến tầng ozone 
Tủ ấm lạnh 
Model: KB 720
Hãng sản xuất: Binder -Đức
Tìm hiểu thêm »

Tủ ấm lạnh KB 400

Tủ ấm lạnh series KB của Binder sử dụng công nghệ khí nén, nhiệt độ có thể đạt được từ -5 oC đến 100 oC, độ ổn định và chính xác nhiệt độ cao, sử dụng chất làm lạnh không nguy hại đến tầng ozone
Tủ ấm lạnh 
Model: KB 400
Hãng sản xuất: Binder - Đức
Tìm hiểu thêm »

Tủ ấm lạnh KB 240

Tủ ấm lạnh series KB của Binder sử dụng công nghệ khí nén, nhiệt độ có thể đạt được từ -5 oC đến 100 oC, độ ổn định và chính xác nhiệt độ cao, sử dụng chất làm lạnh không nguy hại đến tầng ozone
Tủ ấm lạnh 
Model: KB 240
Hãng sản xuất: Binder - Đức
Xuất xứ: Đức
Tìm hiểu thêm »

Tủ ấm lạnh KB 115

 Tủ ấm lạnh series KB của Binder sử dụng công nghệ khí nén, nhiệt độ có thể đạt được từ -5 oC đến 100 oC, độ ổn định và chính xác nhiệt độ cao, sử dụng chất làm lạnh không nguy hại đến tầng ozone
Tủ ấm lạnh 
Model: KB 115

Hãng sản xuất: Binder - Đức
Tìm hiểu thêm »

Tủ ấm lạnh KB 53

  Tủ ấm lạnh series KB của Binder sử dụng công nghệ khí nén, nhiệt độ có thể đạt được từ -5 oC đến 100 oC, độ ổn định và chính xác nhiệt độ cao, sử dụng chất làm lạnh không nguy hại đến tầng ozone
Tủ ấm lạnh  (CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN)
Model: KB 53
Hãng sản xuất: Binder - Đức
Tìm hiểu thêm »

Tủ ấm lạnh KT 170

Tủ ấm lạnh series KT của Binder sử dụng công nghệ Peltier tiết kiệm điện năng, nhiệt độ có thể đạt được từ 4 oC đến 100 oC, độ ổn định và chính xác nhiệt độ cao, không dùng môi chất làm lạnh, bảo vệ môi trường và tầng ozone
Tủ ấm lạnh 
Model: KT 170
Hãng sản xuất: Binder - Đức

Tìm hiểu thêm »

Tủ ấm lạnh KT 115

Tủ ấm lạnh series KT của Binder sử dụng công nghệ Peltier tiết kiệm điện năng, nhiệt độ có thể đạt được từ 4 oC đến 100 oC, độ ổn định và chính xác nhiệt độ cao, không dùng môi chất làm lạnh, bảo vệ môi trường và tầng ozone
Tủ ấm lạnh 
Model: KT 115
Hãng sản xuất: Binder
Tìm hiểu thêm »

Tủ ấm lạnh KT 53

Tủ ấm lạnh KT series của Binder sử dụng công nghệ Peltier tiết kiệm điện năng, nhiệt độ có thể đạt được từ 4 oC đến 100 oC, độ ổn định và chính xác nhiệt độ cao, không dùng môi chất làm lạnh, bảo vệ môi trường và tầng ozone
Tủ ấm lạnh 
Model: KT 53
Hãng sản xuất: Binder - Đức
Tính năng nổi bật
Tìm hiểu thêm »